System Integrator

โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

 

 

 

บริษัท มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณาการระบบอัตโนมัติ หรือ SI (System Integrator) ที่ช่วยให้คุณใช้หุ่นยนต์ สนับสนุน “การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพสูงขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ทำงานได้เร็วขึ้นและง่ายยิ่งขึ้น ลดเวลาในการผลิตลงแต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น นำสู่การสร้างผลตอบแทน (ROI) อย่างรวดเร็วที่สุดให้ลูกค้า” เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
บริษัท มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) ให้บริการด้าน SI ที่สามารถให้คำปรึกษาครบทุกเรื่อง พร้อมจัดหาโซลูชันหุ่นยนต์ (Robot) ระบบอัตโนมัติ และโปรแกรม CAD/CAM for Robot จึงลดปัญหา ขจัดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อและประสานงานระบบจากหลายภาคส่วน โดย มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) มุ่งเน้นการออกแบบระบบตามโจทย์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแก้ปัญหาที่มีอยู่ เพื่อเสนอ “โซลูชันที่เหมาะสม คุ้มค่าแก่การลงทุนมากที่สุด” โดยให้บริการครอบคลุมดังต่อไปนี้

 

- เลือกประเภทและความสามารถของหุ่นยนต์

- เขียนโปรแกรม PLC เพื่อเชื่อมต่อระบบสร้างโปรแกรมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ โดยใช้โปรแกรม Robotmaster เพื่อแก้ไขปัญหางานซับซ้อนซึ่งไม่สามารถ Teaching ได้

- ประกอบชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ พื้นที่ทำงาน ไลน์การผลิต Application ที่มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) ให้บริการ ประกอบด้วย

- งานหยิบวาง (pick and place robot), งานพ่นสี (robot painting), งานขัด (robot polishing), งานตัด (robot trimming), งานเชื่อม (robot welding), งานขึ้นรูป (robot Milling), และงานอื่นๆอีกมากมาย ตามที่ลูกค้าต้องการ


 

 

Our Projects

 

 

 

 

Mission

- ลดต้นทุนด้านแรงงานจาก 4 คนเหลือ 0.5 คน ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเท่านั้น

- เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นเป็น 1.5 เท่า

- ลดความผิดพลาดในการตรวจสอบสินค้าได้มากขึ้น

- ลดระยะเวลาในการตรวจสอบสินคาได้มากขึ้น

- ผลผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ควบคุมการทำงานเครื่องผ่านจอสัมผัสที่ไม่ยุ่งยาก

- ลดปัญหาด้านสุขภาพพนักงานจากฝุ่นผงของการขัด

 

Innovation

- Robotics & Automatic System ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทำงานแทนคน

- Vision camera inspection 2d คอยตรวจสอบชิ้นงานก่อนนำไปขัดเงาเพื่อป้องกันชิ้นงานที่ไม่ได้ขนาดหลุดเข้าไปในระบบได้

- Force sensor เพื่อควบคุมแรงการขัดชิ้นงานให้ตรงตามสเปกไม่ทให้ผิวชิ้นงานเสียหายและอยู่ในค่าที่ต้องการ

- Robot master software เป็นโปรแกรม CAD/CAM สำหรับหุ่นยนต์โดยเฉพาะไม่ต้อง Teaching หน้างาน ใช้โปรแกรมสร้างเส้นทางเดินให้หุ่นยนต์ทำงานโดยอัตโนมัติผ่านคอมพิวเตอร์

 

 


 

 

 

Mission

- ลดต้นทุนด้านแรงงานจาก 3 คน เหลือ 0.5 คน ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเท่านั้น

- เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นเป็น 1.5 เท่า

- ผลผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- เพิ่มความแม่นยำในการวางชิ้นงานมากขึ้น

- ควบคุมการทำงานเครื่งผ่านจอสัมผัสที่ไม่ยุ่งยาก

- ลดปัญหาด้านสุขภาพพนักงานจากการยกขวดแก้ว

 

Innovation

- Robotics & Automatic System ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทำงานแทนคน

 

 


 

 

 

 

Mission

- ลดต้นทุนด้านแรงงานจาก 4 คน เหลือ 0.5 คน ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเท่านั้น

- ลดพื้นที่การเก็บวัสดุกอนเข้าเครื่งจักร

- เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นเป็น 1.5 เท่า

- ผลผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ควบคุมการทำงานเครื่งผ่านจอสัมผัสที่ไม่ยุ่งยาก

- ลดปัญหาด้านสุขภาพพนักงานจากการยกยกแผ่นไม้ที่หนัก

 

Innovation

- Robotics & Automatic System ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทำงานแทนคน

- Mobile robot ระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะที่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยแผนที่อัตโนมัติ

 

 


 

 

 

Mission

- ลดต้นทุนด้านแรงงานจาก 3 คน เหลือ 0.5 คน ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเท่านั้น

- เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นเป็น 1.5 เท่า

- ผลผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ควบคุมการทำงานเครื่งผ่านจอสัมผัสที่ไม่ยุ่งยาก

- ลดปัญหาด้านสุขภาพพนักงานจากควันเชื่อมโดยตรง

 

Innovation

- Welding Robot & Automatic System ระบบหุ่นยนต์เชื่อมและระบบอัตโนมัติทำงานแทนคน

- Positioner ระบบเพิ่มจุดหมุนของชิ้นงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงจุดการเชื่อมที่ซับซ้อนมากขึ้น

 

 


 

 

 

Mission

- ลดต้นทุนด้านแรงงานจาก 1 คน เหลือ 0.5 คน ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเท่านั้น

- ลดระยะเวลาในการตรวจสอบสินค้าได้มากขึ้น

- ลดความผิดพลาดในการตรวจสอบสินค้าได้มากขึ้น

- เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นเป็น 1.5 เท่า

- ผลผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ควบคุมการทำงานเครื่งผ่านจอสัมผัสที่ไม่ยุ่งยาก

- เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบมากขึ้น

 

Innovation

- Robotics & Automatic System ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทำงานแทนคน

- Vision Camera Inspection 3D ระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสูงที่ครอบคลุมทุกมิติของชิ้นงาน

 

 


 

 

 

Mission

- ลดต้นทุนด้านแรงงานจาก 1 คน เหลือ 0.5 คน ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเท่านั้น

- ลดระยะเวลาทำงานมากขึ้น

- เพิ่มความแม่นยำในการวางชิ้นงานมากขึ้น

- เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นเป็น 1.5 เท่า

- ผลผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ควบคุมการทำงานเครื่งผ่านจอสัมผัสที่ไม่ยุ่งยาก

- ลดปัญหาด้านสุขภาพพนักงานจากควันเลเซอร์โดยตรง

 

Innovation

- Robotics & Automatic System ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทำงานแทนคน

 

 


 

 

 

Mission

- ลดต้นทุนด้านแรงงานจาก 1 คน เหลือ 0.5 คน ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเท่านั้น

- ลดระยะเวลาทำงานมากขึ้น

- เพิ่มความแม่นยำในการวางชิ้นงานมากขึ้น

- เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นเป็น 1.5 เท่า

- ผลผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ควบคุมการทำงานเครื่งผ่านจอสัมผัสที่ไม่ยุ่งยาก

- ป้องกันชิ้นงานเสียหายจากการวางชิ้นงานได้มากขึ้น

- เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบมากขึ้น

- ลดปัญหาด้านสุขภพพนักงานจากฝุ่นผงของชิ้นงาน

 

Innovation

- Robotics & Automatic System ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทำงานแทนคน

- Vision Camera Inspection and Position 2D ระบบตรวจสอบชิ้นงานและกำหนดตำแหน่งหยิบและวางที่แม่นยำ ให้หุ่นยนต์โดยอัตโนมัติ

 

 


 

 

Mission

- ลดต้นทุนด้านแรงงานจาก 1 คน เหลือ 0.5 คน ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเท่านั้น

- ลดระยะเวลาในการสแกนแม่พิมพ์ 3 มิติได้มากขึ้น

- ลดความผิดพลาดในการสแกนแม่พิมพ์ 3 มิติได้มากขึ้น

- เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นเป็น 1.5 เท่า

- ผลผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ควบคุมการทำงานเครื่งผ่านจอสัมผัสที่ไม่ยุ่งยาก

- เพิ่มประสิทธิภาพในการสแกนแม่พิมพ์ 3 มิติได้มากขึ้น

- สามารถสแกแม่พิมพ์ 3 มิติได้ครอบคลุมทุกมิติ

- ลดเวลาออกแบบแม่พิมพ์ได้มากขึ้น

 

Innovation

- Robotics & Automatic System ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทำงานแทนคน

- Vision Camera Inspection 3D ระบบสแกนแม่พิมพ์ 3 มิติครอบคลุมทุกมิติของชิ้นงาน

- Auto Turn Table ระบบหมุนชิ้นงานเพื่อให้สแกนแม่พิมพ์ได้รอบคลุม