About Us

 

mygrowtechthailand

 

    บริษัท มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่าย โปรแกรม CAD CAM Cimatron, Gibbscam, Robotmaster, Fikus, Kisters โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีของโปรแกรม มาช่วยสร้างระบบและวิธีการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อจำกัดจากวิธีการทำงานแบบเก่า ช่วยลดเวลา และ ข้อผิดพลาดในการทำงานแบบแมนนวลให้เป็นระบบอัตโนมัติมากที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีของโปรแกรมที่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายและเร็ว เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทลูกค้า ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเวลานี้

 

     บริษัท มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่าย โปรแกรม CAD CAM Cimatron , Gibbscam,  Robotmaster, Fikus, Kisters ผู้นำนวัตกรรมโปรแกรมเพื่อการออกแบบ ผลิต จัดการ โดยเปลี่ยนระบบการทำงานแบบเก่า ให้เป็นระบบอัตโนมัติมากที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดต้นทุนในการผลิต เพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด

 

     บริษัท มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ช่วยให้คุณใช้หุ่นยนต์ ผลิตสินค้าได้คุณภาพสูงขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยการใช้งานที่ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้คุณแข่งขันทางธุรกิจได้ง่ายขึ้น

 

     ผู้รวบรวมระบบทั้งหมด สำหรับ งานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์  ตั้งแต่ หุ่นยนต์ Robot ระบบ (SI system integrator) โปรแกรม CAD CAM for Robot คุยครบจบใน บริษัทเดียว ซึ่งไม่มีบริษัทไหนทำได้

 

     ตั้งแต่ รับปัญหา และ ความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบระบบ และ หาวิธีแก้ปัญหา ให้ได้ระบบที่ “เหมาะสมคุ้มค่าแก่การลงทุนที่สุด” เริ่มตั้งแต่ เลือกประเภทและความสามารถของหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรม PLC เพื่อเชื่อมต่อระบบ สร้างโปรแกรมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ (โดยใช้ โปรแกรม Robotmaster เพื่อแก้ไขปัญหางานซับซ้อน ที่ไม่สามารถ Teaching ได้) จนถึงการประกอบ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ พื้นที่ทำงาน ไลน์การผลิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต ลดเวลาในการผลิต เพื่อให้ได้ ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ให้ลูกค้าได้ผลตอบแทน (ROI) อย่างรวดเร็วที่สุด 

 

     ไม่ใช่เพียงแค่งาน หยิบวาง pick and place robot เท่านั้น เราตอบโจทย์ ทุกงานตั้งแต่ งานพ่นสี robot painting งานขัด robot polishing งานตัด robot trimming งานเชื่อม robot welding งานขึ้นรูป robot Milling และงานอื่น ๆ อีกมากมาย ตามที่ลูกค้าต้องการ

 

     โดยลูกค้าสามารถ คุยครบจบใน บริษัทเดียว ทั้งหุ่นยนต์ Robot ระบบ SI  โปรแกรม CAD CAM for Robot เพื่อลดปัญหา และ ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ ประสานงานระบบจากหลายภาคส่วน ให้เหลือ แค่ บริษัทเดียวเท่านั้น บริษัท มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) จำกัด คำตอบใหม่ แห่ง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ประเทศไทย

 

     Mygrowtech Thailand Training Center บางนา กม.5 ด้วยแนวความคิดเพื่อรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี): ศูนย์กลางโลจิสติกและดิจิทัลเอเชีย และ ศูนย์กลางธุรกิจอุตสาหกรรม จึงได้เปิด ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ใช้งานโปรแกรมทางด้านอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

 

Cimatron 14 15 Mygrowtechthailand CAD CAM

 

     ผู้ประกอบการแม่พิมพ์ (Mold ด้วย โปรแกรม CAD CAM Cimatron) เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ และ ผลิต ด้วยโปรแกรม CAD CAM และต่อเนื่องไปถึง การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด(Injection Mold) และ แม่พิมพ์ปั๊มโลหะขึ้นรูป(Die stamping punch press Mold) จนถึงการขึ้นรูปแม่พิมพ์ ด้วย ระบบ CAM อัตโนมัติ

 

Robotmaster Mygrowtechthailand

 

    ผู้ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Robot ด้วย โปรแกรม RobotMaster CAD CAM For Robot) ทำให้การใช้งาน Robot เป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องเสียเวลา Teaching และไม่มีความผิดพลาด จากการ Teaching อีกต่อไป โดยใช้ระบบ CAD CAM เข้ามาทำงานในการ สร้างเส้นการเคลื่อนที่ให้กับ Robot ช่วยให้การทำงานที่ซับซ้อนแบบเก่า เป็นเรื่องง่ายดายและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม หลายเท่าตัว

 

GibbsCam CAD CAM Mygrowtechthailand

 

    อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นงาน หรือ สินค้าจำนวนมาก (Mass Production ด้วย โปรแกรม CAD CAM Gibbscam) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นงาน ที่ต้องแข่งกับเวลา การลดเวลาจึงเป็นจุดสำคัญ ปฎิรูปวงการกลึง ขี้นรูปงานด้วยความฉลาด และ วิธีการกลึงงานแบบใหม่ Voluturn ช่วยให้คุณลดเวลามากกว่าเท่าตัว และ ไม่มีปัญหาเศษการกลึงงานพันตัวงานให้งานเบลอเสียหายอีกต่อไป

 

Kisters Mygrowtechthailand

 

    การสื่อสารการตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยโปรแกรม CAD 3มิติ เพื่อลดข้อผิดพลาด ในการสื่อสาร จากการอ่านแบบเขียนแบบ 2มิติ ให้เป็นระบบ CAD 3d model 3มิติ (3D Viewer ด้วย โปรแกรม Kisters 3D Viewer Station) และยังสามารถช่วยแปลง files CAD 3d model ต่างๆให้เป็น นามสกุลตรงกับ โปรแกรมที่เราใช้งานอยู่

 

Fikus Mygrowtechthailand

 

    การตัดขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเส้นลวดไฟฟ้า Wire cut (Fikus โปรแกรม การตัดชิ้นงานด้วยลวดไฟฟ้า สำหรับเครื่อง Wire-cut EDM) เพื่อช่วยลดเวลา และ ข้อผิดพลาด จากการทำงาน จากเส้นจำนวนมาก ๆ