Cubebox หุ่นยนต์แขนกล Machine Tending Load Unload


 

Mygrowtechthailand Tezmaksan Robotics Cubebox Blues DR

 

Pick and Place Robot หุ่นยนต์หยิบวางคืออะไร

 

Pick and Place Robot หรือ หุ่นยนต์สำหรับงานหยิบวาง คือ หุ่นยนต์แขนกลที่มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะถูกนำไปใช้กับ งานที่มีรูปแบบการทำงานซ้ำๆอย่างต่อเนื่อง เช่นงานหยิบงานเข้าออกเครื่องจักร CNC robot load unload หรือ machine tending งานที่ต้องการหยิบอย่างรวดเร็ว โดยของมีจำนวนมากๆมาบนสายพานการผลิต งานที่มีน้ำหนักมากๆ เช่นชิ้นงานใหญ่ๆ น้ำหนักเยอะๆ ซึ่งคนไม่สามารถทำงาน หรือไม่อยาก ทำงานซ้ำๆ งานที่ต้องการความเร็ว หรือ งานที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งก่อให้เกิดการเหนื่อยล้า บาดเจ็บ หรือ อันตรายได้ โดยทาง บริษัท มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) จำกัดมี สินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลายประเภท

 

หุ่นยนต์หยิบวาง ใช้งานแบบไหน

 

Scara robot เหมาะกับงานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง ระยะแขนไม่ยาวมาก รับน้ำหนักได้ไม่เยอะ เหมาะกับงานชิ้นเล็กๆส่วนใหญ่จะพบมากในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคชิ้นเล็กๆ ที่ต้องใช้ความเที่ยงตรงสูงในการหยิบวาง (Pick and Place Robot) เพื่อประกอบ

Delta robot เหมาะกับงานงานที่ลำเลียงมาบนสายพานแบบไร้ทิศทางและรูปแบบ และกล้องจะจับภาพและทิศทางของชิ้นงานเพื่อส่งสัญญาณให้ หุ่นยนต์หยิบชิ้นงานเพื่อไปเก็บใส่ถาดหรือกล่อง ให้ถูกตำแหน่งและทิศทางตามที่ต้องการ จะเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น แพ็ค ซอง กล่อง ถุง ขวด แก้ว หลอดที่มีน้ำหนักเบาแต่ต้องการความเร็วสูงในการหยิบเก็บ
Robot industrial 6แกน เหมาะกับอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้น ต้องการรับน้ำหนักได้มากขึ้น มีช่วงแขนเอื้อมหยิบได้ไกลขึ้น โดยส่วนใหญ่จะพบในงาน หยิบชิ้นส่วนเพื่อประกอบจัดเก็บ หรือเป็น Robot palletizer จัดเรียงกล่องสินค้าใส่บนพาเลท ซึ่งน้ำหนักเยอะมิติในการยกค่อนข้างสูง หรือ นำไปใช้กับงาน robot load unload หรือ machine tending ซึ่งต้องหยิบผ่านเข้าในประตูเครื่องจักรซึ่งต้องหมุนได้หลายแกน เพื่อให้สามารถหยิบชิ้นงานเข้าออกได้

 

Mygrowtechthailand สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกใช้หุ่นยนต์หยิบวาง

 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกใช้หุ่นยนต์หยิบวาง Pick and Place Robot

 

1. น้ำหนักที่จะต้องใช้หุ่นยนต์หยิบ (pay load) ในที่นี้ ต้องรวมน้ำหนักทั้งหมด คือ น้ำหนักชิ้นงาน และ มือจับ(Gripper) เนื่องจากบางงาน จะมีลักษณะการหยิบวาง ที่พิเศษขึ้น เช่นมี 2Gripper ใน robot ตัวเดียวกันเพื่อให้หยิบชิ้นงานและส่วนประกอบอื่นๆได้ในคราวเดียวกัน ทำให้เฉพาะน้ำหนักของมือจับ(Gripper)ค่อนข้างสูง อาจจะถึง10-20kg สำหรับงานที่มีขนาดใหญ่ เมื่อรวมกับน้ำหนักชิ้นงานแล้ว เราถึงมาเลือก น้ำหนักที่ Robot หุ่นยนต์แขนกลที่เราจะเลือกใช้ โดยปกติไม่ควรใช้เต็ม100%ที่ Robot หุ่นยนต์แขนกลสามารถหยิบได้

 

2. ระยะที่จะให้หุ่นยนต์หยิบ ต้องคิดจากตำแหน่งที่เราต้องการหยิบชิ้นงานจาก จุดที่1ไปจุดที่2 ว่ามีระยะห่างกันเท่าไร ซึ่งไม่ควรหยิบแบบสุดปลายแขน เนื่องจากยิ่งเอื้อมไปยาวมากเท่าไร ความแข็งแรงก็จะน้อยลง เช่น แขนของคน ที่หยิบของหนักๆ ยกในระยะใกล้ๆ ในสภาพที่แขนงออยู่ ก็จะไม่หนักเท่าของที่หนักเท่ากันแต่ยกแบบเอื้อมสุดปลายแขน ซึ่งการออกแบบจะช่วยได้เช่น ในงานกลุ่ม robot load unload หรือ machine tending จะนำเครื่องจักร CNC มาตั้งไว้รอบ Robot หุ่นยนต์แขนกล เช่น วางไว้ด้านซ้ายและขวา ของ Robot หุ่นยนต์แขนกลสามารถหยิบได้ทั้งซ้ายและขวา โดยใช้ Robot หุ่นยนต์แขนกลแค่เพียงตัวเดียว ไม่ต้องใช้2ตัว

 

3. จำนวนแกน หรือประเภทของ Robot หุ่นยนต์แขนกล คิดจากลักษณะการเคลื่อนของชิ้นงานที่ต้องการหยิบ เช่น หยิบขึ้นมาหมุนไปจากซ้ายไปขวา แล้ววางลงแค่นั้น หรือ ต้องบิดข้ออื่นเพิ่มเพื่อให้ชิ้นงานเข้าไปอยู่ในตำแหน่งหรือมุมที่ต้องการได้ เช่น robot load unload หรือ machine tending ตามที่ได้เขียนถึง หุ่นยนต์หยิบวาง Pick and Place Robot ใช้งานแบบไหน ตามข้างต้นบทความ

 

4. ความเร็วในการหยิบ คิดจากปริมาณงานที่ต้องการหยิบเทียบกับเวลาที่ต้องการหยิบ โดยปกติจะคิดเป็น ชิ้น/นาที เช่นต้องการหยิบ 60ชิ้นต่อนาที หมายถึง Robot หุ่นยนต์แขนกล ต้องหยิบ1ชิ้นจากจุดที่1ไปจุดที่2ในเวลา 1วินาที ซึ่งการหยิบเร็วๆแบบนี้ จะเหมาะกับ scara robot หรือ delta robot ซึ่งในบางกรณี delta robot สามารถหยิบของบนสายพาน3ชิ้นต่อการหยิบ1ครั้ง จาก มือจับ gripper ที่เป็นแบบลมดูด รับสัญญาณจากกล้องให้หยิบชิ้นงานบนสายพาน3ครั้ง ก่อนจะไปเก็บในกล่อง เท่ากับ 1รอบการหยิบ หยิบ3ชิ้นต่อนาที ใน1นาที ก็จะหยิบได้ถึง 180ชิ้นต่อนาที

 

หุ่นยนต์หยิบวาง Pick and Place Robot เหมาะสำหรับธุรกิจแบบไหนบ้าง

 

ปัจจุบันการขาดแรงงานในอุตสาหกรรมในประเทศเริ่มจะหาได้ยากแล้ว โดยเฉพาะงานที่ผู้ทำรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเอง เช่น งานหยิบชิ้นงานจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง กรณีที่พบคือ งานที่ต้องยืนหยิบขนมทองม้วนใส่ถาด 8ชม.ต่อวัน โดยยืนอยู่แบบนั้น ทำท่าทางซ้ำๆแบบนั้นทั้ง8ชม. พนักงานได้คุยกับ บริษัทว่าช่วยเอาหุ่นยนต์มายืนหยิบแทนพวกเขาให้หน่อย เค้าไม่อยากยืน8ชม.เพื่อทำงานแบบนี้ เค้าอยากจะทำงานที่บริษัทนี้ แต่เป็นงานอื่น ที่ไม่ใช่งานแบบนี้

ในมุมของเครื่องจักร CNC ก็เช่นกัน robot load unload หรือ machine tending การหาแรงงานเพียงเพื่อมาหยิบชิ้นงานใส่ในเครื่องจักรและนำชิ้นงานออกนั้น ในปัจจุบันที่ปี 2566นี้ เป็นเรื่องที่หาได้ยากแล้ว โดยเฉพาะในทวีปอื่นๆเช่น ยุโรป ไม่สามารถหาแรงงานที่จะมาเพียงแค่ยืนหยิบงานเข้าออกเครื่องจักร CNC robot load unload หรือ machine tending ได้อีกแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ จะมีปัญหารูปแบบอื่นเช่น

 

ความปลอดภัย: เนื่องจากการทำงานซ้ำทุกๆวัน วันละ8-16ชม. อาจทำให้เกิดเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย รวมถึงงานที่เป็นรูปแบบเดิมๆต่อเนื่องนานๆ ทำให้เกิดความประมาท และพลาดพลั้งบาดเจ็บได้ เช่นงาน CNC robot load unload หรือ machine tending

 

ผลผลิต: เนื่องจากคนไม่สามารถ ทำงานต่อเนื่อง ซ้ำๆ ยาวนานได้เหมือน หุ่นยนต์แขนกล ซึ่งโดยปกติ จะมีเวลาในการหยุดพัก พักดื่มน้ำ พักเข้าห้องน้ำ หยุดพูดคุยกับหัวหน้างานหรือลูกน้อง เดินไปหยิบชิ้นงานมาเตรียมเข้าเครื่อง หรือเดินไปทำงานอื่นที่บริษัทต้องการในเวลานั้นๆ ทำให้ ผลผลิตน้อยลงไปมากกว่าที่วางแผนไว้

 

ของเสีย: ชิ้นงานอาจจะมีของเสียจาก การหยิบงานมาผิดด้าน หรือ วางผิดตำแหน่ง หรือ วางผิดกระบวนการผลิต จากความเหนื่อยล้าของคน ที่ทำงานซ้ำๆเป็นเวลานานๆ เช่นงาน CNC robot load unload หรือ machine tending

 

เวลา: เมื่อเราใช้เวลาเท่ากัน แต่ได้ชิ้นงานน้อยกว่า นั่นคือตุ้นทุนที่สูงขึ้น และเมื่อชิ้นงานไม่ครบ เราส่งงานไม่ทันก็ต้องเพิ่มชั่วโมงการทำงานขึ้น OT เพิ่มขึ้นก็คือ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จาก1เท่าเป็น 1.5เท่าจากค่าแรงทันที เช่นกัน

 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็น “ต้นทุนในการผลิต” ทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อ มีการผิดพลาด มีของเสีย หรือได้ผลผลิตน้อยลง ย่อมทำให้ต้นทุนสูงขึ้นทันที ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ผลิต ไม่ต้องการแน่นอน ในยุคที่มีการแข่งขันสูงในขณะนี้

 

Mygrowtechthailand Tezmaksan Cubebox Blues DR เมื่อคุณนำ หุ่นยนต์แขนกล robot load unload หรือ machine tending มาใช้

 

เมื่อคุณนำ หุ่นยนต์แขนกล robot load unload หรือ machine tending มาใช้

 

เพื่อทำให้เกิด ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนในการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

 

ความปลอดภัย: เป็นเครื่องจักรที่ทำงานกับเครื่องจักร ไม่มีการบาดเจ็บ

 

ผลผลิต: หุ่นยนต์แขนกลทำงานโดยไม่มีการพัก ยืนอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน ไม่เคยขาด ลา มาสาย และทำงานได้ต่อเนื่อง 24ชม. 7วัน

 

ของเสีย: หุ่นยนต์แขนกล หยิบงานจากที่เดิม ไปวางที่เดิมไม่เคยเปลี่ยน ไม่เคยเหม่อลอยจากงานซ้ำๆ ไม่เคยพลาดในการหยิบวาง

 

เวลา: หุ่นยนต์แขนกล เมื่อไม่เคยพักจึงทำงานได้มากกว่า ทำงานได้ตามแผนการผลิตจริง และไม่เคยคิด OT จากผู้ผลิต

 

 

ทำไมถึงไม่ได้ใช้ หุ่นยนต์แขนกลในการผลิตหยิบงานเข้าออก

 

พนักงานไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีการควบคุมหุ่นยนต์แขนกล โมเดลงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ใช้เวลาในการโปรแกรม(teaching robot)นาน และเปลี่ยนบ่อย เครื่องจอดมากกว่า

 

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ถ้าคุณใช้ Cubebox

 

 

บริษัท มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) จำกัด เข้าใจถึงปัญหาของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การออกแบบให้เหมาะกับลูกค้า ความคุ้มค่าในการซื้อ Robot หุ่นยนต์แขนกล และการนำไปใช้ ได้อย่างง่ายดาย สะดวกในการเคลื่อนย้ายไปใช้กับ ไลน์การผลิตอื่นที่เร่งด่วน


บริษัทจึงได้นำ Cubebox ระบบหุ่นยนต์หยิบวางสำเร็จรูป Pick and Place Robot จากยุโรป Tezmaksan ประเทศตุรกี พร้อมกับ program Robocam ไม่ต้อง teching robot อีกต่อไป เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจที่มีการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงสูงในปัจจุบันนี้

 

 

ไม่ต้องรอผลิต ไม่ต้องรอออกแบบ: Cubebox เป็นสินค้าสำเร็จรูป เป็น Product ไม่ใช่ Project(เป็นสินค้า ไม่ใช่งานโครงการ) in a box เปิดกล่องมาใช้งานได้เลย ใช้เวลาติดตั้งเพียงครึ่งวัน เสียบสายลม ต่อไฟ ทำงานได้ทันที

 

ไม่ต้อง Teaching robot อีกต่อไป: ทำโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แขนกลด้วยเวลาเพียงแค่ 5นาที ด้วยโปรแกรม RoboCAM เพียงแค่ นำแบบงาน ไฟล์ dxf dwg จากโปรแกรมเขียนแบบทั่วไป ใส่เข้ามาใน โปรแกรม RoboCAM โปรแกรมจะทำการบอกตำแหน่งจุดงานที่ต้องการได้ทันที โดยพนักงานไม่ต้องมีความรู้และใช้ หุ่นยนต์เป็น

 

โมเดลชิ้นงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย: หากต้องการเปลี่ยนชิ้นงานในการผลิตใหม่ เพียงแค่นำ ไฟล์ dxf dwg ชิ้นใหม่เข้ามา ก็จะได้โปรแกรมทันที ในเวลาไม่ถึง5นาที จากปกติ ชิ้นงานในถาด 50ชิ้นใช้เวลาโปรแกรม หุ่นยนต์แขนกล 2-3 ชั่วโมง จะเหลือเพียง 5นาที ลดเวลาไป 30กว่าเท่าตัว

 

เหมาะกับงานขนาดหลากหลายรูปแบบ: สามารถปรับเปลี่ยนถาดวางชิ้นงาน รูปแบบการวาง ความสูงระหว่างชั้นได้ด้วยตัวเอง โดยใช้เวลาไม่ถึง 5นาที โดยสามารถ วางได้ถึง 5-6 ชั้น วางจำนวนชิ้นงาน ถึง 300ชิ้น

 

เคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดาย: เนื่องจากเป็นชุดสำเร็จรูป ใช้ได้ทั้งงานกลึงและงานมิลลิ่ง สามารถถอดออกจาก เครื่องที่1 ไปเครื่องที่2 และติดตั้งใหม่โดยใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวัน สะดวกในการวางแผนการผลิต เพิ่มผลการผลิตได้อย่างง่ายดาย

 

ปลอดภัยในการใช้งาน: แบ่งส่วนการทำงานแยกชัดเจน มีเซ็นเซอร์ม่านความปลอดภัย 3 ระดับ เพื่อให้ หุ่นยนต์แขนกลหยุดทำงาน เมื่อมีคนเดินเข้ามาใกล้หุ่นยนต์

 

คุ่มค่าในการลงทุน: ปรับเปลี่ยน เคลื่อนย้าย ได้ตลอดเวลา เหมาะกับงานหลากหลายรูปแบบ ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน เพราะด้วยความเป็นสินค้าสำเร็จรูป จึงเคลื่อนย้ายไปตามงานที่ต้องการเร่งการผลิตได้โดยไม่ต้องออกแบบผลิตใหม่ เพื่อให้เข้ากับเครื่องจักรเครื่องใหม่ที่จะนำไปติดตั้งใหม่

 

Mygrowtechthailand Tezmaksan Cubebox Blues DR Benefits

 


mygrowtechthailand

 

บริษัท มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายหุ่นยนต์ แขนกล โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ออกแบบ และผลิต ระบบออโตเมชั่น ที่เข้าใจความต้องการลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมด้วย หุ่นยนต์หลากหลายแบรนด์ ABB, Atom delta robot, Epson, Fanuc, Nachi, Turin, และ มือจับ Gripper Zimmer และ Ratary indexing Weiss จากเยอรมัน ครอบคลุมหุ่นยนต์ทุกประเภทการใช้งาน มีสินค้าให้เลือกทั้งจาก เยอรมัน สวีเดน ญี่ปุ่น จีน เพื่อตอบโจทย์การลงทุนที่ได้ผลตอบแทน คุ้มค่าและรวดเร็วที่สุด 

ติดต่อเราได้ที่

Call center 094-939-1639

หรือ LINE : @mygrowtechthailand