GibbsCAM

 

gibbscam cad cam mass production cnc mygrowtechthailand

 

     GibbsCAM เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่องาน Production Mass อย่างแท้จริง เน้นการสร้างโปรแกรม G-code อย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบการทำงานที่สั้นไม่ซับซ้อน ต่างจาก โปรแกรม CAD CAM ตัวอื่นด้วย การทำงานแบบ Drag and Drop ช่วยให้ได้ Toolpath ด้วยเวลาที่สั้นพอๆกับ การยืนกดที่หน้าเครื่อง แต่ได้ Toolpath ที่หลากหลาย และปรับแต่งได้มากกว่า และ ง่ายกว่า

 

โปรแกรม CAD CAM GibbsCAM

      รองรับการทำงาน ทั้งโครงเส้น 2D และ 3D model Solid, Surface ตั้งแต่ 2แกน 3แกน 4แกน indexing ไปจนถึงการทำงานที่ซับซ้อนขึ้น แบบ 5แกน และ การทำงานแบบ Multi-Task Machining (MTM) ทั้งแบบ 4แกน x, y, z, c Simultaneous และ 4แกน Indexing off-center Y-axis machining for non-radial parts

 

      ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร MTM 5แกน ที่มี แกน b แกน c แบบ 2 turret (t1, t2) หรือ แบบ 2 Spindle (Sub spindle s1, s2) ด้วย Option Sync Manager ตรวจสอบการทำงานได้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแม่นยำ ป้องกันปัญหาการชนจากการเคลื่อนที่หลายๆแกนพร้อม ๆ กัน

GibbsCAM CAD CAM CNC Mass Production Mygrowtechthailand Program Software
GibbsCAM CAD CAM CNC Mass Production Mygrowtechthailand Program Software
GibbsCAM CAD CAM CNC Mass Production Mygrowtechthailand Program Software