Mygrowtechthailand ร่วมกับ JETRO และ EEC เสวนาในหัวข้อการพัฒนาบุคลากร

 

 

ขอขอบคุณ ผู้จัดงาน องค์การส่งเสริมการค้าแห่งญี่ปุ่น (JETRO) และ สำนักคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ที่เชิญ คุณชูชาติ ศิวเวทกุล / General Manager / MYGROWTECH (THAILAND) CO., LTD. เป็น แขกรับเชิญ เข้าร่วม เสวนาหัวข้อ "การพัฒนาบุคลากร" ในฐานะของ System Integrator คนไทย เพียง 2 บริษัท เท่านั้น ที่ได้ขึ้นเวทีนี้ ร่วมกับ ผู้ผลิตหุ่นยนต์ ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น , TGI (สถาบันไทย-เยอรมัน) TARA(กลุ่มผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย) ในงาน JETRO ROBOT AUTOMATION SEMINAR

 

คุณชูชาติ ศิวเวทกุล Mygrowtechthailand ร่วมกับ Jetro เสวนาหัวข้อการพัฒนาบุคลากร

 

โดยสามารถติดตามภาพบรรยากาศภายในงานได้ที่อัลบัมด้านล่างนี้