ขอขอบคุณ Mr. Yuichi Fujimoto / Sales Manager Robot Div.


mygrowtechthailand yuichi fujimoto sales manager robot


MYGROWTECH (THAILAND) CO., LTD.

 

ขอขอบคุณ Mr. Yuichi Fujimoto / Sales Manager Robot Div. / NACHI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

 

ที่ให้ความสำคัญ และ มา Visit เยี่ยมเยียน ที่บูธ ในนามของ SI Robot Partner ที่จำหน่าย Robot Nachi ด้วยดีมาโดยตลอด

 

Thank you for All your Support. I really appreciate to work with you!


#nachi #nachirobot #robot #mygrowtechthailand #robotmaster #robotmasterthailand