About Us

 

mygrowtechthailand

 

บริษัท มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่าย โปรแกรม CAD CAM Cimatron, Gibbscam, Kitaron, RobotMaster, Fikus, Kisters โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีของโปรแกรม มาช่วยสร้างระบบและวิธีการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อจำกัดจากวิธีการทำงานแบบเก่า ช่วยลดเวลา และ ข้อผิดพลาดในการทำงานแบบแมนนวลให้เป็นระบบอัตโนมัติมากที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีของโปรแกรมที่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายและเร็ว เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทลูกค้า ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเวลานี้    

 

บริษัท มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่าย โปรแกรม Cimatron, Gibbscam, Kitaron, Robotmaster, Fikus, Kisters ผู้นำนวัตกรรมโปรแกรมเพื่อการออกแบบ ผลิต จัดการ โดยเปลี่ยนระบบการทำงานแบบเก่า ให้เป็นระบบอัตโนมัติมากที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดต้นทุนในการผลิต เพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด

 

Mygrowtech Thailand Training Center บางนา กม. 5 ด้วยแนวความคิดเพื่อรองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี): ศูนย์กลางโลจิสติกและดิจิทัลเอเชีย และศูนย์กลางธุรกิจอุตสาหกรรม จึงได้เปิด ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ใช้งานโปรแกรมทางด้านอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

 

cimatron 15 cad cam mygrowtechthailand mold die

-   ผู้ประกอบการแม่พิมพ์ (Mold ด้วย โปรแกรม CAD CAM Cimatron) เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ และผลิต ด้วยโปรแกรม CAD CAM และต่อเนื่องไปถึง การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด(Injection Mold) และ แม่พิมพ์ปั๊มโลหะขึ้นรูป (Die stamping punch press Mold) จนถึงการขึ้นรูปแม่พิมพ์ ด้วย ระบบ CAM อัตโนมัติ

 

robotmaster robot cad cam mygrowtechthailand

-   ผู้ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Robot ด้วย โปรแกรม RobotMaster CAD CAM For Robot) ทำให้การใช้งาน Robot เป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องเสียเวลา Teaching และไม่มีความผิดพลาด จากการ Teaching อีกต่อไป โดยใช้ระบบ CAD CAM เข้ามาทำงานในการ สร้างเส้นการเคลื่อนที่ให้กับ Robot ช่วยให้การทำงานที่ซับซ้อนแบบเก่า เป็นเรื่องง่ายดายและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม หลายเท่าตัว

 

gibbscam cad cam mass production cnc mygrowtechthailand

-   อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นงาน หรือ สินค้าจำนวนมาก (Mass Production ด้วย โปรแกรม CAD CAM Gibbscam) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นงาน ที่ต้องแข่งกับเวลา การลดเวลาจึงเป็นจุดสำคัญ ปฎิรูปวงการกลึง ขี้นรูปงานด้วยความฉลาด และ วิธีการกลึงงานแบบใหม่ Voluturn ช่วยให้คุณลดเวลามากกว่าเท่าตัว และ ไม่มีปัญหาเศษการกลึงงานพันตัวงานให้งานเบลอเสียหายอีกต่อไป

 

kitaron mes manufaacturing executive system mygrowtechthailand production

-   ระบบวางแผนดำเนินการผลิต หรือ Manufacturing Execution Systems (MES) คือ ระบบช่วยการคำนวณใช้ในการวางแผนการผลิต โดย MES แบบเรียลไทม์เพื่อ ควบคุมองค์ประกอบต่างๆในการผลิตได้ในเวลาเดียวกัน( MES ด้วย โปรแกรม Kitaron เพื่อวางแผน บริหารจัดการ การวางแผนการผลิต Production Planing เพื่อให้ ลดตุ้นทุน เพิ่มยอดการผลิต ให้ได้ประสิทธิภาพ และกำไรสูงสุด

 

kisters cad 3d model mygrowtechthailand

-   การสื่อสารการตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยโปรแกรม CAD 3มิติ เพื่อลดข้อผิดพลาด ในการสื่อสาร จากการอ่านแบบเขียนแบบ 2มิติ ให้เป็นระบบ CAD 3d model 3มิติ (3D Viewer ด้วย โปรแกรม Kisters 3D Viewer Station)และยังสามารถช่วยแปลง files CAD 3d model ต่างๆให้เป็น นามสกุลตรงกับ โปรแกรมที่เราใช้งานอยู่

 

fikus wire cut mygrowtechthailand

-   การตัดขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเส้นลวดไฟฟ้า Wire cut (Fikus โปรแกรม การตัดชิ้นงานด้วยลวดไฟฟ้า สำหรับเครื่อง Wire-cut EDM) เพื่อช่วยลดเวลา และ ข้อผิดพลาด จากการทำงาน จากเส้นจำนวนมากๆ