Mold

Mold Design

 

cimatron cad cam 3d program software mygrowtechthailand

 

Mold Quote Generator

cimatron cad cam 3d mold quote generator program software mygrowtechthailand

           Option Mold ใน Cimatron เพื่อทำให้การเสนอราคาแม่พิมพ์ ทำได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วโดย รับข้อมูลมาจาก Mold Design ที่ผู้ใช้เพียงแค่วาง รูปแบบไว้คร่าวๆ และกำหนดคุณสมบัติของชิ้นส่วนหลักๆไว้ จากนั้นนำมาผนวกเข้ากับข้อมูลราคา ที่ได้กำหนดเอาไว้แล้ว ในฐานข้อมูลที่เราสร้างไว้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนวัสดุ, ค่าใช้งานเครื่องจักร, ค่าแรงออกแบบ, ค่าแรงประกอบ, การบวกเปอร์เซ็นต์กำไร และ วิธีการคำนวณราคาชิ้นส่วนต่างๆ เมื่อเราออกแบบแม่พิมพ์คร่าวๆ ก็สามารถนำมาคำนวณเป็นราคาออกมาได้ทันที และ Cimatron สามารถพิมพ์เป็นใบเสนอราคาตามแบบฟอร์มของบริษัท เช่น Excel, html หรือ pdf ส่งให้ลูกค้าได้ทันที

 

Quick Split

cimatron cad cam 3d quick split program software mygrowtechthailand

           Option Quick Split ใน Cimatron Module สำหรับผู้ทำแม่พิมพ์ (Mold) โดยเฉพาะ เป็นฟังค์ชั่นช่วยในการวิเคราะห์เพื่อแบ่งส่วนประกอบต่างๆแบบ อัตโนมัติ ได้แก่ Core, Cavity, Slide และ Insert ที่ทำงานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว สามารถสร้างผิว Parting line ได้ทั้งแบบ Automatic และ Manual ในงานที่ซับซ้อน และ ปรับเปลี่ยน เส้นแนวแบ่งแม่พิมพ์ (Parting line) เพื่อหาแบบที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดายด้วย Option Quick Split ใน Cimatron

 

Mold Design

cimatron cad cam 3d mold design program software mygrowtechthailand

          Cimatron Mold Design Module สำหรับผู้ทำแม่พิมพ์ (Mold) โดยเฉพาะเพื่อเลือก Mold Component  Standard Catalog ในรูปแบบ 3D Solid ไว้ให้เลือกใช้ เช่น MISUMI, FUTABA, HASCO  และอื่นๆ Cimatron Mold Design สามารถเลือกขนาดที่ต้องการเข้ามาวางได้ทันที และ สามารถสร้าง Cooling Line Runner เพียงแค่เขียนเส้นบอก และ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่ายดาย

 

cimatron cad cam 3d program software mygrowtechthailand

          Cimatron Mold Design สามารถออก BOM (Bill Of Material) และ Drawing ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหา ลดเวลาการทำงานลง และ ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และ Cimatron Mold Design สามารถสั่งซื้อ Mold Component และ Cimatron Mold Design มีเครื่องมือสำหรับจำลองการเคลื่อนที่ (Motion Analysis) แสดงกลไกการ เปิด-ปิด ของแม่พิมพ์พร้อมแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนต่างๆ เช่น Slide, Lifter, Ejector และอื่นๆ ได้ชัดเจน รวมถึง Cimatron Mold Design มีเครื่องมือสำหรับ (Cooling Analysis) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบหล่อเย็นจะทำงานได้จริง

 

Quick Electrod

cimatron cad cam 3d  quick electrod program software mygrowtechthailand

           Cimatron Quick Electrod Module สำหรับผู้ทำ EDM (Electrod Discharge Machine) โดยเฉพาะ เป็น ฟังค์ชั่น ในการวิเคราะห์หาพิ้นที่ในการสร้างแท่งทองแดง Electrod ได้อย่างง่ายดาย

 

cimatron cad cam 3d program software mygrowtechthailand

 

           Cimatron Quick Electrod เพียงแค่ลาก mouse ครอบ โปรแกรม CAD CAM Cimatron จะหาผิวที่จะทำ Electrode อัตโนมัติ โดยไม่ต้องเลือก Surface ไม่ต้อง Copy ไม่ต้องตัดแต่งผิว Surface เพียงแค่เลือกแบบของ Blank ที่ใช้ โปรแกรม CAD CAM Cimatron จะทำให้อัตโนมัติ และสามารถเก็บรูปแบบการสร้าง Electrode ไว้เพื่อสร้างเป็นมาตรฐาน (Template) ของตนเองได้ Cimatron Quick Electrode จะช่วยให้การสร้าง Electrode คราวต่อไป ทำได้ง่ายขึ้นเพียงแค่ลาก mouse ครอบบริเวณที่ต้องการเท่านั้น และ ยังสามารถสร้างแบบ Drawing 2D เพื่อบอกตำแหน่ง X, Y, Z (Burning location) ในการ Set Electrode บนเครื่องได้แบบอัตโนมัติ และ Cimatron Quick Electrode ยังสามารถกำหนดค่า Spark gap ตามที่เราต้องการได้อีกด้วย

 

ECO Manager

cimatron cad cam 3d eco manager program software mygrowtechthailand

           Cimatron ECO Manager Module ที่ช่วยให้การแก้ไข เปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่างๆ ที่ได้ออกแบบแม่พิมพ์ไปแล้ว เป็นเรื่องที่ง่ายดาย เมื่อมีการเปลี่ยน Design ชิ้นงาน จากลูกค้า Cimatron ECO Manager จะแสดงให้เห็นรูปร่างชิ้นงาน ทั้งก่อน และ หลังการเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบใหม่-เก่า และนำผิวงานที่ถูกแก้ไขไป Update ขั้นตอนและชิ้นส่วนส่วนต่างๆ ที่ถูกออกแบบเอาไว้ Cimatron ECO Manager จะแจ้งเตือนถึงการเปลี่ยนแปลง 3D model ได้เช่น Slide body ก็สามารถ update เป็นผิวงานของ 3D model ตัวใหม่เข้าไปแทนที่ได้ทันที ซึ่งปัญหาในการได้รับ 3D model ตัวใหม่ และต้องมาแก้ไขงานใหม่ จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป เมื่อมี Cimatron ECO Manager

 

Moldex Flow Analysis (Explorer)

cimatron cad cam 3d moldex flow analysis (explorer) program software mygrowtechthailand

           Cimatron Moldex Flow Analysis (Explorer)เป็นเครื่องมือสำหรับการจำลองการไหลของน้ำพลาสติก ผู้ใช้สามารถเลือก Material ได้จากรายการตัวเลือก หรือ เลือกสร้างขึ้นเองก็ได้ พร้อมทั้งสามารถกำหนด ค่าต่างๆในการฉีด (Process Condition) เช่น

ระยะเวลาในการฉีด (Filling Times)

อุณหภูมิของน้ำพลาสติก (Melt Temperature)

อุณหภูมิของแม่พิมพ์ (Mold Temperature)

ระยะเวลาสำหรับน้ำหล่อเย็น (Cooling Time)

เมื่อระบบคำนวณเสร็จก็จะแสดงผลลัพธ์

การไหลของน้ำพลาสติกแบบสามมิติ (Filling Animation)

เวลาที่ใช้ฉีดจนเต็ม

รูปแบบและตำแหน่งที่เนื้อพลาสติกไหลมาเชื่อมกัน (Well Line)

เปอร์เซ็นต์การฉีดน้ำพลาสติกในแต่ละทางเข้า (Gate Contribution)

แรงดันของน้ำพลาสติก (Melt Pressure)

ตำแหน่งของโพรงอากาศ (Air Traps)