Die

Die Design

 

cimatron cad cam 3d die design program software mygrowtechthailand

 

           แนวคิดในการออกแบบโปรแกรม CAD CAM CIMATRON สำหรับผู้ผลิต Die คือเป็นโปรแกรม CAD CAM ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเสนอราคาไปจนถึงแม่พิมพ์ (Mold) เสร็จสมบูรณ์ พร้อมส่งมอบ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด จบในโปรแกรม CAD CAM CIMATRON โปรแกรมเดียว โดยไม่ต้องแปลงข้อมูลเพื่อส่งไปทำที่ โปรแกรม CAD CAM ตัวอื่น


           CIMATRON Die Design เริ่มตั้งแต่ การวาง Layout (Nesting), การิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์ (CAE), การคลี่จากโมเดล 3มิติ (CAD 3D Model) ลงบนระนาบ (Blank size), การออกแบบ CAD 3D Model และการทำงาน CAM สามารถจบได้ใน โปรแกรม CAD CAM CIMATRON ตัวเดียว ซึ่งแต่เดิมอาจต้องใช้ โปรแกรม CAD CAM อื่น 3 -5 ตัว ถึงจะจบงานได้สมบูรณ์ ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมาก

 

Die Quote Generator

cimatron cad cam 3d die quote generator program software mygrowtechthailand

           Option Die Quote Generator ใน Cimatron เพื่อช่วยให้การเสนอราคาทำได้เที่ยงตรงและรวดเร็ว โดยการทำงานจะเป็นไปแบบอัตโนมัติ Die Quote Generator จะรับข้อมูลมาจาก Strip Design แล้วนำมาผนวกเข้ากับข้อมูลราคา ที่ผู้ใช้ได้กำหนดเอาไว้แล้ว ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบมาตรฐานข้อมูลภายใน Die Quote Generator ผู้ใช้สามารถสั่งสร้างในใบเสนอราคาได้ทันที ในรูปแบบ Excel, html หรือ pdf และในฐานข้อมูลยังสามารถเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละราย ข้อมูลการเสนอราคาครั้งก่อน ๆ ผลลัพธ์การเสนอราคา รายละเอียดต่าง ๆ ได้ถูกเก็บเอาไว้ Die Quote Generator ใน Cimatron เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอราคาในครั้งต่อๆไป

 

Die Strip & Transfer

cimatron cad cam 3d die strip transfer program software mygrowtechthailand

           Option Die Strip & Transfer ใน Cimatron สำหรับผู้ออกแบบแม่พิมพ์ Progressive Die และ Transfer Die ซึ่งช่วยให้การออกแบบแม่พิมพ์ที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย โดยมีเครื่องมือต่างๆ เช่น การคลี่จาก CAD 3D Model ลงบนระนาบ (Blank size), การวาง Layout บนแผ่น Strip (Nesting) โดยใน Cimatron มีรูปแบบให้เลือกหลายรูปแบบ, มีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์บอกพื้นที่เศษ (Scrap) ที่จะเสียไป และ สามารถหมุนชิ้นงาน CAD 3D Model เพื่อหาตำแหน่งที่เสียเศษน้อยที่สุดได้, Cimatron มีเครื่องมือช่วยให้ผู้ใช้กำหนดตำแหน่งการวาง Trimming Punches ซึ่งผู้ใช้จะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของ Strip ได้ทันที, ใน Cimatron มีเครื่องมือช่วยในการวาง Layout แต่ละ Station ไม่ว่าจะเป็น Blank, Form หรือ Pierce และยังมีเครื่องมือที่ช่วยออกแบบในแต่ละ Station เช่น เครื่องมือคลี่งานพับลงบนระนาบ (Unfold), เครื่องมือคลี่งานพับเฉพาะจุดที่ต้องการ ลงบนระนาบ หรือ กำหนดเป็นองศา (Unbend) ได้จบครบใน Cimatron ตัวเดียว

 

Die Tool Design

cimatron cad cam 3d die tool design program software mygrowtechthailand

           Option Die Tool Design ใน Cimatron ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบ Die set ได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นการออกแบบ ใน 3มิติ CAD 3D Model ทำให้ผู้ใช้สามารถเห็นส่วนประกอบต่างๆ เสมือนบนแม่พิมพ์จริงๆ Die Tool Design ใน Cimatron ทำให้เห็นว่าเมื่อประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ลงไปแล้วจะติดขัดหรือไม่ Die Tool Design ใน Cimatron ยังมีเครื่องมืออัตโนมัติที่เตรียมไว้ให้สำหรับการออกแบบแม่พิมพ์โดยเฉพาะ เช่น การนำ Die set มาวางแบบอัตโนมัติ, เครื่องมือสำหรับสร้างชุด Trimming punch, เครื่องมือสำหรับสร้างชิ้น Wedge แบบอัตโนมัติ และมี Catalog มาตรฐาน เช่น Misumi ให้ผู้ใช้สามารถเรียกชิ้นส่วนต่างๆเข้ามาประกอบในDie Tool Design Cimatron ได้โดยง่าย และ สามารถสร้างชิ้นส่วนเก็บไว้เป็นมาตรฐานไว้ใช้เองได้ และDie Tool Design ใน Cimatron มีเครื่องมือแสดงการเคลื่อนที่เพื่อจำลองการทำงานของแม่พิมพ์ จากชิ้นส่วนที่ได้ออกแบบไว้ ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจการทำงานจริงได้ก่อนทำการผลิตจริง

 

Sheet Metal

cimatron cad cam 3d sheet metal program software mygrowtechthailand

           Option Sheet Metal ใน Cimatron ที่เหมาะสำหรับงานพับ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับงานที่พับไว้หลายด้าน ลงบนระนาบเดียวกัน (Unfold) หรือจะเลือกคลี่งานพับออกทีละส่วนก็สามารถทำได้ โดยจะกำหนดให้คลี่ออกตามองศาที่กำหนด หรือ คลี่ลงบนระนาบ ก็สามารถทำได้เช่นกัน Option Sheet Metal ใน Cimatron การคำนวณสามารถกำหนดค่า K-factor ลงไปได้ และ ยังมีคำสั่งพับ (Bend) และคำสั่งบิด (Twiss) ไว้ให้ใช้สำหรับออกแบบชิ้นงานมาให้เราด้วย รวมถึงเครื่องมือสำหรับออกแบบทั้ง Solid และ Surface มาให้พร้อมสำหรับการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์Option Sheet Metal ใน Cimatron

 

Die Analysis

Die Safety Zone Analysis

cimatron cad cam 3d die safety zone analysis program software mygrowtechthailand

           Option Die Safety Zone Analysis ใน Cimatron สำหรับวิเคราะห์หาบริเวณที่จะเกิดความเสียหายบนชิ้นงาน เมื่อปั๊มขึ้นรูป ทำให้ผู้ออกแบบ รู้ถึงบริเวณที่จะเกิดปัญหาก่อนที่จะทำการผลิตจริง Die Safety Zone Analysis ใน Cimatron จึงช่วยลดข้อผิดพลาด และลดต้นทุนในการผลิตจากการผิดนัดส่งงานจากการออกแบบที่ผิดพลาด และต้องซ่อมแก้ไขใหม่อีกหลายๆครั้ง โปรแกรม CAD CAM CIMATRON จะรายงานเป็นโค๊ดสี เริ่มตั้งแต่บริเวณที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดรอยย่น (Wrinkling) ไปจนถึงบริเวณที่จะเกิดการฉีกขาด (Fail)

 

Die Thickness & Thinning Analysis

cimatron cad cam 3d die thickness thinning analysis program software mygrowtechthailand

           Option Die Thickness & Thinning Analysis ใน Cimatron สำหรับวิเคราะห์หา ความหนา-บาง บนชิ้นงานที่จะเกิดขึ้นเมื่อปั๊มขึ้นรูปจะแสดงผลออกมาเป็นโค้ดสีบนชิ้นงาน Die Thickness & Thinning Analysisใน Cimatron ทำให้ผู้ใช้รู้ได้ว่า ชิ้นงานบริเวณใดจะมีความหนาเพิ่มขึ้น หรือ ถูกดึงจนบางลง ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลไปปรับขั้นตอนออกแบบการขึ้นรูปได้ก่อนที่จะเริ่มผลิตจริง

 

Die Spring back Analysis

cimatron cad cam 3d die spring back analysis program software mygrowtechthailand

           Option Die Spring back Analysis ใน Cimatron สำหรับวิเคราะห์ และ ประมาณการสปริงตัวกลับของชิ้นงานเมื่อปั๊มขึ้นรูป โดย Die Spring back Analysis ใน Cimatron จะการวิเคราะห์ และ คำนวณจาก วัสดุของชิ้นงาน (Material) ความหนา, น้ำหนักที่ลง , ตำแหน่งที่แรงกระทำ และ รูปร่างของชิ้นงาน การแสดงผลโปรแกรม CAD CAM CIMATRON จะแสดงเป็นโค๊ดสีบนชิ้นงาน ทำให้เห็นบริเวณที่แตกต่าง มาก-น้อย ได้ชัดเจน และ สามารถสร้างเป็น CAD 3D Model ได้เลย ซึ่ง โปรแกรม CAD CAM ตัวอื่น ทำได้เพียง โมเดลจำลอง (STL Model)

           และ Die Spring back Analysis ใน Cimatron สามารถเอา 3D Model ที่ได้จากการวิเคราะห์มาแล้ว มาวางซ้อนทับกับ ชิ้นงานต้นแบบ เพื่อแสดงเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

 

Blank on Binder (Flange)

cimatron cad cam 3d blank on binder program software mygrowtechthailand

           Option Blank on Binder (Flange) ใน Cimatron จะช่วยคลี่ Blank จาก งาน 3มิติ (CAD 3D Model) เป็น แผ่น2มิติ (CAD 2D)ได้อย่างง่ายดาย (Intermediate blanking) เป็น ฟังค์ชั่นที่ให้ผลลัพธ์รวดเร็ว และ เที่ยงตรงถึง 98% เมื่อเทียบกับงานจริง โดยผู้ใช้งาน Blank on Binder (Flange) ใน Cimatron สามารถเลือก วัสดุของชิ้นงาน (Material) และกำหนดความหนาของชิ้นงานได้ และสามารถเลือกการคำนวณให้ได้ ผลลัพธ์ถึง 3 ระดับ คือ Low, Normal และ High Accuracy และ ยังสามารถคลี่บางส่วน บางผิวงานที่ต้องการลงบนผิว 3มิติ (CAD 3D Model) ก่อนหน้านี้ได้อีกด้วย เพื่อช่วยในการวางแผนงาน ของการวาง Station และ Layout ได้อย่างง่ายดาย