CAM

NC Solution (CAM Cimatron): Free Cimatron CAD 3D model Solid and Surface

 

cimatron cad cam 3d program software mygrowtechthailand

 

CAM Cimatron ซื้อ CAM Cimatron 3แกน แถมฟรี CAD 3D model Cimatron เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมแซมปรังปรุง CAD 3D model ได้ด้วยตัวเอง เพราะ โปรแกรม CAD CAM Cimatron เข้าใจว่า ผู้ใช้งาน CAM 3แกน ต้องการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขงานบางส่วนเพื่อช่วยให้การทำงาน สร้าง Toolpath G-code ได้ง่ายและเร็วขึ้น จึงไม่ต้องส่ง CAD 3D model นี้กลับไปแผนก CAD และอธิบายว่า ต้องแก้ไข กั้น หรือ ปิด สร้าง Surface นี้เพื่ออะไร ทำให้ทำงานได้อย่างคล่องตัวกว่า โปรแกรม CAD CAM อื่นๆในท้องตลาด ที่ต้องซื้อ แยก CAD และ CAM ในราคาที่สูงกว่าเป็น 2เท่า แต่ โปรแกรม CAD CAM Cimatron แถม CAD 3D model Cimatron ให้คุณฟรีทันที


โปรแกรม CAM Cimatron สามารถรองรับงานได้ตั้งแต่ 2.5แกน แบบอัตโนมัติ (Automatic) ไปจนถึงงาน 5แกน โดยมีคำสั่งในการสร้าง Toolpath ใน CAM Cimatron ให้เลือกกว่า 70แบบ ไม่ว่าการกัดงานแบบไหนที่ โปรแกรม CAD CAM ตัวอื่นไม่มี โปรแกรม CAD CAM Cimatron มีให้คุณเลือกมากกว่า ตามแบบที่คุณถนัดและเหมาะกับงานของคุณโดยเฉพาะ


CAM Cimatron มีวิธีการทำงานที่ง่ายกว่า โปรแกรม CAD CAM อื่นๆ คือมี Guide bar บอกตลอดเวลาว่า กำลังทำงานอยู่ขั้นตอนไหน และควรทำขั้นตอนไหนต่อ CAM Cimatron มีการทำงานเปิดปิดเรียงลำดับให้ใช้งานง่าย ไม่สับสน และ มีรูปบอกความหมายในทุกขั้นตอน


อีกทั้ง CAM Cimatron ยังมี Option Automate Drill ที่ช่วย ลดเวลา ลดข้อผิดพลาด ในการทำงาน ให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ เช่น การเจาะรูให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องเลือก หรือสร้างที่ละรู หรือรูละหลายๆครั้ง สามารถทำเสร็จได้ในเพียง 1 คลิ๊กเท่านั้น


โปรแกรม CAD CAM Cimatron สามารถกัดงาน 3แกน แบบอัตโนมัติ โดยให้เลือกจากสีของ CAD 3D Model ได้แบบอัตโนมัติ (Automatic) โดยไม่ต้อง เลือกชิ้นงาน เลือก Tool เลือก Feed Speed วิธีการเดิน ระยะการกิน ด้านข้าง และ ด้านลึก ลดปัญหาเรื่องหาผู้ใช้งานมาเรียนรู้โปรแกรม ได้อย่างง่ายดาย CAM Cimatron จึงเป็นคำตอบสุดท้าย ของการกัดงานแม่พิมพ์อย่างซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมที่สุด