CAD / CAM

Master Solution (CAD/CAM Cimatron): CAD/CAM / Drafting / Assembly

 

cimatron cad cam 3d program software mygrowtechthailand

 

โปรแกรม Cimatron ที่รวบรวม ทั้ง CAD CAM Drafting Assembly ไว้ในโปรแกรมเดียวกัน คือ การรวมกันระหว่าง Designer Solution (CAD Cimatron) และ NC Solution (CAM Cimatron) โดยมี ครบทั้ง CAD CAM Drafting Assembly และ สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างอัตโนมัติ คือ เมื่อมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในส่วนของ CAD Cimatron ในส่วนของ CAM Cimatron และ Drafting Cimatron และ Assembly Cimatron จะถูก Update ตามกันแบบอัตโนมัติ (Automatic) โดยไม่ต้อง สร้างงานขึ้นใหม่อีกครั้ง ทำให้ลดเวลาในการแก้ไขงานได้อย่างมาก

 

Cimatron จึงตอบโจทย์การทำงานได้อย่างงครบระบบ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องแก้ไขใหม่ ทำให้ได้งานอย่างรวดเร็ว