CAD

Designer Solution (CAD Cimatron) : CAD DRAFTING ASSEMBLY

 

cimatron cad cam 3d program software mygrowtechthailand

 

CAD Cimatron เป็นโปรแกรมในการสร้าง CAD 3D Model จุดเด่นที่แตกต่างจากโปรแกรม CAD ตัวอื่นคือ เป็น Hybrid Modeling ที่สมบูรณ์แบบ CAD Cimatron สามารถใช้คำสั่งทั้ง Solid และ Surface ผสมกันได้อย่างกลมกลืนไร้รอยต่อ ได้ทั้งความง่ายและเร็ว

 

CAD Cimatron สามารถสร้าง 3D Model ส่วนที่ไม่ซับซ้อนในแบบ Solid Modeling และสามารถสร้างผิวงาน Free from surface ที่ซับซ้อนได้ ผสมเข้ากับส่วนที่เป็น Solid ได้อย่างต่อเนื่องกลมกลืน โดยไม่ต้องแปลงวัตถุ กลับไปกลับมา จาก Solid ไป Surface หรือจาก Surface ไป Solid

 

CAD Cimatron จึงทำให้โครงสร้างในการสร้างงานสั้น (Tree Structure) ซึ่งทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง ทำให้ทำงานได้อย่างเร็วขึ้น ไม่กินทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เหมือนโปรแกรม CAD CAM อื่นๆ

 

CAD Cimatron จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับงานออกแบบแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนสูง