บรรยากาศในงาน TDIA ROADSHOW ครั้งที่ 22 จังหวัดชลบุรี จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย กับบูธกิจกรรมของบริษัท MYGROWTECH (THAILAND )