บริษัท มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่าย โปรแกรม CAD/CAM Cimatron, Gibbscam, RobotMaster, Fikus ขึ้นรับโล่รางวัล ผู้ร่วมสนับสนุนงาน iMould Die Symposium 2019