KITARON

 

kitaron mes manufaacturing executive system mygrowtechthailand production

ระบบวางแผนดำเนินการผลิต หรือ Manufacturing Execution Systems (MES) คือ ระบบช่วยการคำนวณใช้ในการวางแผนการผลิต โดย MES แบบเรียลไทม์เพื่อ ควบคุมองค์ประกอบต่างๆในการผลิตได้ในเวลาเดียวกัน (MES) ด้วย โปรแกรม Kitaron เพื่อวางแผน บริหารจัดการ การวางแผนการผลิต Production Planing เพื่อให้ ลดตุ้นทุน เพิ่มยอดการผลิต ให้ได้ประสิทธิภาพ และกำไรสูงสุด